Autokeuring en examens voor het rijbewijs
Uw veiligheid onze zorg
 
 
 
Examencentra
Voorwaarden kandidaat
Theoretisch examen
Praktisch examen
Tarieven
Wijzigingen reglementering
FAQ
Links
Nieuwtjes
 
 
 
 
                               
1. Deurne
2. Geel
3. Kontich
4. Alken
5. Bree


Autoveiligheid
Examencentra


De examencentra zijn toegankelijk voor het afleggen van het rijbewijsexamen, zowel voor theorie als voor praktijk. Onze centra zijn bevoegd voor het afnemen van examens in de Nederlandse taal. Voor het afleggen van een examen in het Frans of het Duits kan men terecht in vervangcentra (adressen en telefoonnummers te verkrijgen in een examencentrum.) Voor het afleggen van een examen in een andere dan één van de drie landstalen, kan men beroep doen op een tolk. Hiervoor dient wel een afspraak gemaakt te worden in het centrum. Het examencentrum zorgt voor een beŽedigd vertaler. Ook voor mensen met leer-en leesmoeilijkheden bestaat de mogelijkheid om een aangepast examen te doen. Zij nemen contact op met het centrum om een afspraak te maken.

Voor het afleggen van het theorie-examen is men niet verplicht een opleiding te volgen in een erkende rijschool. Indien de kandidaat voor categorie B na 02.02.2014 echter twee maal mislukt voor het theorie examen, moet men 12u theorie les volgen in een erkende rijschool. Behalve indien de kandidaat reeds deze lessen gevolgd heeft in de afgelopen 3 jaar. Een getuigschrift van onderricht dient vanaf het 3de theorie-examen vanaf 03.02.2014 steeds voorgelegd te worden. Uitzondering, kandidaten die deelnemen aan vertraagd theorie examen dienen deze lessen niet te volgen.

De praktijkopleiding kan gebeuren met de hulp van vrije begeleiding ofwel met professionele hulp van lesgevers in een erkende rijschool. Hierna moet men een stage doorlopen waarna het praktisch examen kan plaatsvinden. Verdere informatie te verkrijgen in de centra ofwel op www.goca.be. Na tweemaal niet slagen voor het praktisch rijexamen is men verplicht een bijkomende opleiding te volgen in een erkende rijschool.

Voor een overzicht van de verschillende categorieën van rijbewijzen klik op onderstaande link:
Overzicht Categorieën

Informatie over het rijbewijs C of D met of zonder vakbekwaamheid vindt u terug via onderstaande link:
Rijbewijs met of zonder vakbekwaamheid
 
© 2009 Autoveiligheid NV, BTC NV, Alle rechten voorbehouden